Contact

Hierboven staat de locatie van ons speeladres, de Deimoshal.

Belangrijke adressen:

BV Zuidwester Adres Telefoon Mailadres
Secretariaat Ineke van Ewijk
M.L. Kingstraat 17
1703 WS Heerhugowaard
06 – 2253 1069 ineke@bvzuidwester.nl
Penningmeester en ledenadministratie Désirée Baumann
Reuzenpandasingel 84
1704 VP Heerhugowaard
06 – 1235 2527 desiree@bvzuidwester.nl
Rekeningnummer NL95 INGB 0004 1697 95 info@bvzuidwester.nl
Andere adressen
Deimoshal en Bar Sportief Deimoslaan 13
1702 CK Heerhugowaard
072 – 5719139
Heerhugowaard Sport NV (beheerder sporthal, vh. SBH) Waardergolf
Beukenlaan 1b
1701 DA Heerhugowaard
072 – 5675040 info@heerhugowaardsport.nl
Hulpdiensten Ambulance Politie Brandweer Met spoed:
Zonder spoed:
112
0900-8844