Erelijst-benoemingen

Benoemingen

Vele mensen zetten zich nu en in het verleden belangeloos in voor onze vereniging. Dankzij hun inzet bestaat onze vereniging nog steeds en reilt en zeilt alles naar behoren.

Vanwege bijzondere verdiensten kan onze vereniging leden benoemen tot erelid. Een erelid heeft zich op een bijzondere wijze ingezet voor de vereniging, is van grote betekenis geweest en heeft dat gedurende een groot aantal jaren gedaan. De benoeming tot erelid wordt gedaan door het bestuur op voordracht vanuit het bestuur of de leden. Een erelid is lid voor het leven.

Ook kennen we het lid van verdienste. Lid van verdienste is ieder lid dat aaneengesloten 15 jaar lid van onze vereniging is geweest. De peildatum is jaarlijks 28 (of 29) februari. In de daaropvolgende jaarvergadering krijgt een lid van verdienste de bijbehorende versierselen uitgereikt. Leden van verdienste dragen door hun langdurige lidmaatschap bij aan de binding en continuïteit van onze vereniging.

Erelid
Ton Huyboom
per 26 februari 2002
Ton is vanaf de oprichting betrokken geweest bij onze vereniging. Samen met enkele andere bewonen van vlek B (Centrum-Zuid West) heeft hij aan de basis van de Zuidwester gestaan. Zie het verhaal over de geschiedenis van onze vereniging.
Daarnaast is Ton vele jaren voorzitter van de vereniging geweest en heeft zich daar met verve voor ingezet. Bij zijn aftreden tijdens de jaarvergadering van 26 februari 2002 is hij benoemd tot erelid. Ton is nog steeds spelend lid van de club.
Marianne Koldijk
per 14 maart 2017
Tijdens de jaarvergadering van 14 maart 2017 is Marianne Koldijk afgetreden als onze penningmeester en ledenadministratrice. Ze heeft tijdens de 34 jaar dat ze lid was van de vereniging 28 jaar lang een bestuursfunctie vervuld. Vanwege een hardnekkige blessure kwam ze al jaren niet meer aan spelen toe en daarom heeft ze moeten besluiten het stokje over te dragen. Vanwege haar grote verdiensten en langdurige functie voor de club is zij benoemd tot erelid. Het afscheid was daardoor niet een echt afscheid en we zullen Marianne, alhoewel niet meer spelend, ongetwijfeld nog bij bepaalde gelegenheden en feestjes zien aanschuiven.
Lid van verdienste
2024 nnb
2023 Wim Baggerman (voor de 2e keer!)
2022 Marieke Weima
2021 Geen
2020 Richard Zoon
Bart Mulder
2019 Erik Ellenkamp
2018 Geen
2017 Désirée Baumann
Ineke van Ewijk
2016 geen
2015 Cees van Rijn
Leo Groeneweg
Frank Wijte
2014 Joop Reij
Cees Kroon
2013 Leon Rood
2012 Bert Kruk
2011 Evert Kamper
2010 Hans Cornelissen
Leen Overdorp
Merijn Brand
2009 Toos den Hartigh
2008, 2007, 2006, 2005 geen
2004 Corrie Neeft
Hans Neervoort
Kees Schol
Paul Loof
Rob Loof
2003 Liesbeth Oudhuis
Gerard Hofman
Jos Tol
2002 Elly Beers
Gonnie van Ham
Erik Timmerman
René van Ham
Frans Gijzen
2001 Hannie Vader
Emmy Janssen Andeweg
Rinse Lammers
Hans van Koningsbruggen
Fred van Dugteren
2000 Ans Verkooyen
Ton van Leent
Jos Valent
Wim Baggerman
1999 Lorena Avaltroni
Linda Dekker
Henk Snijder
1998 Marianne Koldijk
Jan Slootjes
Ruud Beers
1997 Joke Zuurbier
Margreet van Dijk
1996 Tineke Dekker
Marcella Zuurbier
Nel Kamphuis
Marga Beers
Cees Dane
Ton Brinkman
Jaap van Schaik
Henk Kollee
Maarten Cohn
1995 Diana Emmaneel
Ber Oudhuis
Martin van Wijk
Piet Bras
Ton Huijboom