Privacy

Privacystatement

Als je alleen bezoeker van onze website bent verwijzen we graag naar ons cookie beleid.
Als je via de knoppen onderaan de pagina informatie aanvraagt of je aanmeldt voor proefspelen leggen we alleen de op het formulier gevraagde gegevens vast. De gegevens van je aanmeldformulier staan in een database, opgeslagen bij Mijn Domein (waar onze website draait). Deze gegevens worden verder met niemand gedeeld en uiterlijk na 2 jaar weer verwijderd. Lees hieronder meer over ons privacystatement.

Voor onze leden: onze vereniging legt bepaalde gegevens van je vast. We doen dit om een goede administratie te kunnen voeren en om met je te kunnen communiceren. In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lichten we hieronder het een en ander toe.

Verantwoordelijke: BV Zuidwester

De verantwoordelijke (zoals beschreven in de AVG) voor de vastlegging van persoonlijke gegevens, het bewaren en bewerken ervan is
Badmintonvereniging Zuidwester
Secretariaat: Gele Varaan 5,
1704 TJ Heerhugowaard,
Tel. 06 – 1114 3910.
Het kunnen inzien en bewerken van de opgeslagen gegevens is beperkt tot de leden van het bestuur. De ledenadministratie is belast met de dagelijkse uitvoering hiervan en zal doorgaans de bewerkingen uitvoeren.
De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de voorzitter van ons bestuur.
De opgeslagen gegevens worden niet actief gedeeld met derden, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt. Als voorbeeld: je naam en bankrekeningnummer worden wel gecommuniceerd met de Rabobank bij het uitvoeren van incasso’s.

Opgeslagen gegevens

Op het moment dat je je inschrijft als lid van BV Zuidwester leggen we de volgende persoonlijke gegevens van je vast:
– Volledige naam en initialen
– Geslacht
– Adres, postcode en woonplaats
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Geboortedatum
– Datum inschrijving en eventueel datum opzegging
– Je bankrekeningnummer tbv contributie-incasso
– Eventueel nog aanvullende opmerkingen. Bijv. als je een betalingsregeling hebt, of een bijzonder lidmaatschap, of een extra contactpersoon etc.

Deze gegevens hebben we nodig om de volgende redenen:
– om een ordentelijke administratie te kunnen voeren (NAW, correspondentiegegevens, data) en de jaarlijkse contributie en bijkomende kosten te kunnen incasseren.
– het lidmaatschap is persoonsgebonden. Om dat te kunnen vaststellen zijn ook enkele gegevens nodig (zoals geboortedatum en geslacht). Deze hebben we ook nodig bij de indeling van sommige toernooien.
– om met je te kunnen communiceren. Als we vragen hebben, bij ziektes, blessures en dergelijke. Daarnaast sturen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wetenswaardigheden en nieuws van de club. Je kunt je voor dit laatste altijd afmelden.

Bewaartermijn en opslag

Badmintonvereniging Zuidwester bewaart en bewerkt deze gegevens gedurende de gehele periode van je lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin je hebt opgezegd.
Je gegevens staan in een ledenbestand dat is opgeslagen bij Google. Na elke mutatie wordt een nieuwe versie van het bestand opgeslagen zodat altijd kan worden nagegaan wanneer een bepaalde aanpassing is gedaan. De gegevens van je inschrijfformulier staan in een database, opgeslagen bij Mijn Domein (waar onze website draait). Je bankgegevens staan opgeslagen in het elektronisch bankieren pakket van de ING bank.

Eén tot twee jaar na opzegging verwijderen we je bankrekeningnummer en bijzondere gegevens. Met jouw goedkeuring behouden we de overige gegevens ten behoeve van jubilea, reünies en dergelijke. Ook met jouw goedkeuring nemen we na verloop van tijd contact op te zien of je opnieuw in lidmaatschap geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld in geval je opgezegd hebt als gevolg van een langdurige blessure. Geef je niet voor één van beide situaties je toestemming dan verwijderen we je persoonlijke kenmerken. Voor statistische doeleinden bewaren we dan alleen geanonimiseerde gegevens.

Rechten

Je hebt het recht om de door ons opgeslagen gegevens in te zien. Je hebt ook het recht om rectificatie te vragen mocht er iets niet kloppen.
Daarnaast heb je het recht om je gegevens volledig te laten wissen. Echter, zonder deze gegevens kunnen we je niet als lid handhaven. Effectief betekent een dergelijk verzoek dat je je lidmaatschap opzegt. Zie de beschrijving van de opzegging op de site.
Je hebt het recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Mocht je over de opslag van je gegevens vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met onze voorzitter, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming (privacy officer).
Deze pagina kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. We zullen je daar via de nieuwsbrief wel over informeren.

Aanvaarding

Als je lid wordt van onze vereniging geef je nadrukkelijk aan dat je deze pagina hebt gelezen en dat je ons privacystatement accepteert.