Risico’s

Ook dit is een punt om even bij stil te staan. Laten we er van uit gaan dat badminton gewoon een vreselijk leuk spelletje is. En dat je zonder al te veel kommer en zorgen van jong tot oud op een gezonde en verantwoorde manier kunt spelen. Aan alles in het leven kleven risico’s, dus ook aan badminton. Gelukkig zijn die klein, maar toch is het goed om ook hier even bij stil te staan.

Voorzorgsmaatregelen

Doorgaans is badminton een redelijk ongevaarlijk sport. Echter, je staat wel samen met een aantal andere spelers in het veld die elk een slag”wapen” (je racket) in hun handen hebben en je slaat elkaar met flinke snelheid een voorwerp (de shuttle) toe. Zeker bij het dubbelspel bestaat de kans dat je elkaars racket raakt, of wellicht zelfs elkaar. Wees hierop bedacht en houd rekening met jezelf en met elkaar! Je kunt beter een punt laten lopen dan elkaar te raken!

Oogbescherming

Ook bestaat er een relatief geringe kans dat je door de shuttle wordt geraakt. Ondanks de kleine kans en het geringe gewicht is een shuttle in je oog, tegen je gezicht of op één van je vingers geen prettig gevoel. Er zijn gevallen bekend (niet bij ons overigens!) waar een shuttle in het oog heeft geleid tot blijvende schade. We adviseren je dringend hier voor jezelf een afweging over te maken en met een sport- of veiligheidsbril te spelen als je het risico te groot vind!

Warming-up

Zoals bij elke sport of activiteit die je onderneemt bestaat er ook bij badminton een kans op blessures. Denk hierbij aan enkels, achillespezen en knieën (banden), spieren (zweepslag), pols en elleboog (tennisarm) en rug. Ook aan andere lichaamsdelen kun je een kwetsuur oplopen. Zorg altijd voor een redelijke basisconditie en verg in het vuur van het spel niet te veel van jezelf. Een goede warming-up, even warmlopen en het rekken en strekken van arm- en beenspieren kan al veel problemen helpen voorkomen. Ook hier is het aan jezelf om te bepalen of je het risico van een kwetsuur als tegenhanger van het lekker sportief en gezellig bezig zijn aanvaardbaar vindt.
Mocht je tijdens het spelen voelen dat er ergens in je lijf iets niet goed dreigt te gaan stop dan vóór je echt grote problemen hebt.

Aansprakelijkheid

Het is belangrijk voor je om te weten dat het spelen bij de Zuidwester en je aanwezigheid in de Deimoshal voor eigen risico is. De vereniging, je medespelers zowel als de beheerder van de zaal kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen, als ook bij blessures, kwetsuren of verwondingen. Ook hierover kun je, mocht je vragen of opmerkingen hebben, met één van de bestuursleden contact opnemen.

Aanvaarding

Als je lid wordt van onze vereniging geef je nadrukkelijk aan dat je deze pagina hebt gelezen en accepteert dat er mogelijke risico’s aan het lidmaatschap kleven.