Online jaarvergadering dinsdag 1 juni 2021

Onze online algemene ledenvergadering is op 1 juni 2021 aanstaande

In maart hebben we onze reguliere jaarvergadering moeten uitstellen vanwege de Corona maatregelen. Statutair zijn we verplicht een algemene jaarvergadering te houden binnen een half jaar na het einde van het verenigingsjaar. Daarom hebben we nu besloten de jaarvergadering online te houden in Zoom op dinsdag 1 juni.

De vergadering begint om 20:00 uur en je kunt deelnemen via je laptop, tablet of telefoon. Hieronder bieden we je de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden.
Mocht je niet erg thuis zijn in video vergaderen maar wel mee willen stemmen over de besproken punten dan kan dat gedurende twee weken na de vergadering. We sturen je dan een lijst van alle besproken punten en een digitaal stemformulier. De stemmen tijdens de vergadering en de stemronde daarna worden samengeteld en opgenomen in de notulen.

Tijdens de vergadering bespreken we de gang van zaken binnen de club. Uiteraard ook de financiële resultaten van 2020, de begroting van 2021 en de ontwikkeling van het aantal leden. Ook stelt de vergadering de hoogte van de contributie vast. Ook de (her)verkiezing van bestuursleden is een vast onderdeel van de agenda.

De vergadering is voor alle leden van de club toegankelijk. Je bent van harte uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen. Ook als je niet kunt deelnemen is het fijn als je je afmeldt. Hieronder kun je je aan- of afmelden voor de vergadering. Wellicht overbodig te melden dat het een besloten vergadering is die alléén voor leden toegankelijk is.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp:
  Aan/afmelden jaarvergadering 1 juni 2021

  Vanwege de Corona restricties wordt de vergadering online gehouden, gebruik makend van Zoom. Je kunt hieronder kiezen uit 3 opties voor deelname aan de vergadering.

  1. Je kunt deelnemen aan de online vergadering via Zoom. Je ontvangt daarvoor een code om deel te nemen. Tijdens de vergadering behandelen we de agenda en stemmen we met de aanwezigen.
  2. Na de vergadering maken we een overzicht van alle besproken punten. We bieden je vervolgens 2 weken de gelegenheid om via mail of via de computer alsnog je stem uit te brengen voor alle punten. De stemmen tijdens de vergadering en de stemronde daarna tezamen bepalen de uitslag van de jaarvergadering.
  3. Je kunt ook aangeven dat je niet aan de vergadering en de navolgende stemronde wilt deelnemen.

  Ik neem deel aan de online vergaderingIk wil graag aan de stemronde na de vergadering deelnemenIk kan niet deelnemen aan de vergadering en de stemronde

  Bedankt voor je melding, klik nu op "Verzenden"