Jaarvergadering dinsdag 5 april 2022

Onze ‘normale’ algemene ledenvergadering is op 5 april 2022 aanstaande

Vorig jaar hebben we via Zoom moeten vergaderen, die jaar kan het weer ‘normaal’. Je bent dus van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op 5 april a.s. De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in een van de zalen van de Horst aan het van Edenplein.

Tijdens de vergadering bespreken we de gang van zaken binnen de club. Uiteraard ook de financiële resultaten van 2021, de begroting van 2022 en de ontwikkeling van het aantal leden. Ook stelt de vergadering de hoogte van de contributie vast. Ook de (her)verkiezing van bestuursleden is een vast onderdeel van de agenda.

De vergadering is voor alle leden van de club toegankelijk. Je bent van harte uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen. Ook als je niet kunt deelnemen is het fijn als je je afmeldt. Hieronder kun je je aan- of afmelden voor de vergadering. Wellicht overbodig te melden dat het een besloten vergadering is die alléén voor leden toegankelijk is.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp:

  Aan/afmelden jaarvergadering 5 april 2022

  De jaarvergadering vind plaats in een van de zalen van MFC de Horst aan het van Edenplein.

  Via dit antwoordformulier kun je je aanmelden voor de vergadering of aangeven dat je verhinderd bent.

  Ik neem deel aan de jaarvergadering op 5 aprilIk kan helaas niet deelnemen aan de vergadering op 5 april

  Bedankt voor je melding, klik nu op "Verzenden"