Verslag introductietoenooi 12 februari 2018

Op 12 februari werd voor de elfde keer weer ons introductietoernooi gespeeld.

Onze leden mochten hun vrienden, kennissen of familie meenemen om hen te laten ervaren wat de badmintonsport inhoudt. Voor het eerst werden ook Heerhugowaarders via een aantal artikelen in de krant uitgenodigd mee te doen. Daarop zijn een aantal aanmeldingen ontvangen.

Helaas waren er door de griepgolf drie afzeggingen en zijn twee deelnemers niet op komen dagen.
Uiteindelijk werden er 10 koppels gevormd. Er werd fanatiek maar toch gezellig gespeeld. Onze introducees waren gedeeltelijk nieuwe spelers en dit kwam tot uiting in het spelpeil.

Nadat aan iedereen een flesje bron water was uitgedeeld werd om 20.10 uur op twee banen gestart met het toernooi. Er werd zoals altijd nu ook weer gespeeld met een vaste partner. En nadat het toernooi om 21.50 uur was geëindigd werd iedereen rond 22.15 uur in de Bar Sportief van de Deimoshal uitgenodigd voor het uitreiken van de prijzen.

Na een woordje van onze voorzitter Frank Wijte ging Fred van Dugteren over tot de prijs uitreiking. De eerste prijs, een fles champagne werd gewonnen met 82 punten door het koppel Thea Bijnsdorp en partner Cees Gommers.

De hoofdprijs van deze avond, een jaar lang gratis lidmaatschap, werd na loting gewonnen door Mirjam de Keijzer (dochter van Martijn de Keijzer).

Fred bedankte ook namens het bestuur iedereen die aan het toernooi heeft meegedaan. En hierbij bedanken we ook onze leden voor het meenemen van hun introducé.
De wedstrijdcommissie kan terugkijken op een geslaagde avond en hoopt dat het toernooi enkele nieuwe leden zal opleveren.

Namens de Toernooi commissie,

Fred en Leo.